تاريخ : پنجشنبه نوزدهم آبان 1390 | 11:30 | نویسنده : مدیر دبستان

فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازتاريخ : یکشنبه سی و یکم فروردین 1393 | 9:55 | نویسنده : مدیر دبستان

مادر نمــای قــدرت دنیـــای خلقـــت است

مادر به مـا ز ایــزد یکتــا فضیـــلت است

فـردوس را بــــه زیر قدمهـــاش مانده رب

کـو را مقــام، بعــد خـــدا در عبـادت است


http://www.mortezamotahari.com/Images/Galleries/Pictures/Picture68447.jpg


تاريخ : یکشنبه بیست و پنجم اسفند 1392 | 11:8 | نویسنده : مدیر دبستان
               
    


تاريخ : سه شنبه سیزدهم اسفند 1392 | 9:49 | نویسنده : مدیر دبستان
کاش زندگی در برگ درخت جاری بود ،

آنگاه تا بهار بود می خندیدیم و
 
بعد به امید پاییز می نشستیمتاريخ : سه شنبه سیزدهم اسفند 1392 | 9:40 | نویسنده : مدیر دبستان

نرم نرمک می رسد اینک بهار، خوش بحال روزگار،

خوش بحال چشمه ها و دشت ها

خوش بحال دانه ها و سبزه ها،

خوش بحال غنچه های نیمه بازhttp://zanjan.irib.ir/img/rahimi/bahar3.jpgتاريخ : چهارشنبه بیست و سوم بهمن 1392 | 11:58 | نویسنده : مدیر دبستانتاريخ : شنبه سی ام آذر 1392 | 11:50 | نویسنده : مدیر دبستان
تاريخ : دوشنبه بیست و پنجم آذر 1392 | 11:52 | نویسنده : مدیر دبستانتاريخ : چهارشنبه بیستم آذر 1392 | 11:50 | نویسنده : مدیر دبستانتاريخ : جمعه پانزدهم آذر 1392 | 11:52 | نویسنده : مدیر دبستانتاريخ : سه شنبه پنجم آذر 1392 | 11:54 | نویسنده : مدیر دبستانتاريخ : سه شنبه بیست و هشتم آبان 1392 | 12:34 | نویسنده : مدیر دبستان


تاريخ : پنجشنبه نهم آبان 1392 | 12:30 | نویسنده : مدیر دبستانتاريخ : چهارشنبه یکم آبان 1392 | 12:25 | نویسنده : مدیر دبستانتاريخ : سه شنبه بیست و سوم مهر 1392 | 12:33 | نویسنده : مدیر دبستان